Verden digitaliseres.
Ikke mennesket.

Hel ved

Verden digitaliseres. Ikke mennesket. Dette er 10FOLDs to tanker i hodet samtidig. Vi som alle andre erkjenner at vi står midt oppi en digital transformasjon og ser hvordan det påvirker alle bransjer, også vår egen. Vår ambisjon er å digitalisere eksisterende tjenester og utvikle nye digitale løsninger. Men vårt hovedfokus er, og vil alltid være, mennesket. Å rekruttere tunge fagpersoner eller dyktige ledere er en analytisk og empatisk øvelse som krever dyp involvering og forståelse. Det forventes bred kompetanse, tydelig karakter og tillitsvekkende atferd, med andre ord hel ved.

Partner

Audun Berg

Bygger team, sprer entusiasme og skaper tillit. Audun Berg er en operativ leder med bred kompetanse innen IT, bedriftsrådgivning, forretningsutvikling, forhandlinger og salg. Over 20 års ledererfaring hvorav 5 års erfaring som Managing Director i multinasjonale selskap. Audun etablerte Adobe Norge på slutten av 90-tallet og var også arbeidende styreformann i et konsulentselskap på 2000 tallet. I 2004 startet han som rekrutterer og arbeidet i 5 år med rekruttering av ledere og tunge fagpersoner. I de siste 8 årene har Audun vært HR-direktør og senere direktør for rådgivningsavdelingen i Affecto. Audun har alltid hatt en drøm om å benytte AI (artificial intelligence) i rekrutteringsøyemed og mener at tiden er inne til å forfølge denne drømmen i 10FOLD.

Partner

John Friis

En kreativ generalist med mange spesialfelt. John Friis er en mester i å finne dyktige ledere, fagspesialister og superselgere innen IT, teknisk, energi, eiendom, bygg og anleggsbransjen. Han har jobbet med rekruttering i snart 20 år og har bred erfaring fra vanskelige og kompliserte prosesser der høye krav til konfidensialitet er sentralt. I tillegg har han jobbet mye med forretningsutvikling, bedriftsrådgivning og hatt internt ansvar for tjenestesalg, opplæring, ledelse og administrasjon. John har vært daglig leder og medeier i Skarp rekruttering fra 2008 til 2013. Deretter senior rådgiver i Tech4hire med fokus på salg, bedriftsutvikling og rekruttering. John har utdannnelse innen pedagogikk fra UiO samt økonomi og markedskommunikasjon fra BI/NMH.

Første, andre og tredjeinntrykket.

To parter som møtes for første gang vil alltid søke å fremstå i best mulig lys. Selvsagt ikke noe galt i det, men alle vet at dette ikke er hele sannheten, ikke en gang i nærheten. 10FOLD har erfaringen, verktøyene og metodikken for å grave dypere hos begge parter. Bedriftens idé, posisjon, historie og kultur skal forstås og formidles på en tydelig og ærlig måte overfor mulige kandidater. For det er ikke bare en spesifikk kompetanse som skal bare fylle en spesifikk funksjon, men vedkommende skal passe inn og bli en del av bedriftens helhet. Forskjellene må derfor identifiseres og tolkes for å finne den optimale løsningen. Her stoler vi overhodet ikke på førsteinntrykk og magefølelse, men på gjennomprøvde teknikker, intervjuer og bakgrunnsinformasjon.

Ditt behov?

Hvor er dere i prosessen? Er dere alltid på jakt etter flinke folk? Er det konkrete oppgaver som skulle vært løst igår?  Behovene er varierte, ikke alltid helt definerte og veldig ofte haster det. Vi tror derfor på et føre var- prinsipp. Ved å inngå et fast samarbeid med oss på langsiktig basis kan vi bli godt kjent med bedriften og vi vil kunne møte konkrete behov effektivt når de «plutselig» dukker opp. Det gjør oss også istand til å ta initiativer dere kanskje ikke har tenkt på selv. Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte.

Tear down the walls!

Silotenkning er så forrige århundre. Nå skal det jobbes horisontalt, tverrfaglig, kreative prosesser skal dyrkes og vi skal være online 24/7. Ny teknologi presser frem andre måter å jobbe på, kunstig intelligens tar over «dumme» oppgaver og lærende maskiner vil støtte oss på måter vi ennå ikke kan forestille oss. Det er uansett ikke vanskelig å se at dette fører med seg nye idéer om ledelse og en arbeidshverdag i endring. Vi er i nær kontakt med arbeidsmarkedet og ulike virksomheter og ser daglig hvordan dette påvirker forholdet dem imellom. Men som nevnt, det er først og fremst mennesker og personligheter vi må forholde oss til.

Kontakt oss

Hausmannsgate 17
0182 Oslo

Audun Berg
Mob: 951 01 751

John Friis
Mob: 907 49 098

Org nr. 10Fold AS: 819767122